Category Archives: үндсэн мэдээ

2019 оны 03 сарын 10 өдөр зохион байгуулагдсан 143 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 03 сарын 10 өдөр зохион байгуулагдсан 143 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалтын бүртгэлийн 11 орон тоо бүхий дугаараа энд шивж, төрсөн он сар өдрөө ямар нэгэн зай таслалгүй үргэлжлүүлэн бичиж шалгах товчийг дарна уу. Шалгалтын “Амжилтын онооны хүснэгт ба Сертификат” 4 сарын 10 өдрөөс эхлэн J.TEST албан дээр тараагдана.  Тэнцсэн ба тэнцээгүй […]

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын түвшин 3 түвшинтэй болж байна.

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын ерөнхий түвшин 3 түвшинтэй болж байна. ●A-C түвшний шалгалт/ N2 ба түүнээс дээш/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.) 「A-C түвшин」жишээ асуулт →  A-Cレベルサンプル (123 ダウンロード) ●D-E түвшний шалгалт /N3 ба N4/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.) 「D-E түвшин」жишээ асуулт →  D-Eレベルサンプル (591 ダウンロード) ●F-G түвшний шалгалт […]

2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэв.

2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үгийг нийтэллээ. Энд дарж түлхүүр үг ба сонсгол шалгалтын бичлэгийг татаж авна уу. Шалгалтын хариу 3 сарын 30 өдөр манай цахим хуудсанд тавигдана. Амжилтын онооны хүснэгт ба сертификат 4 сарын 10 өдрөөс эхлэж тараагдана.

2019 оны 01 сарын 13нд хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 01 сарын 13нд хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалтын дүнгээ хайхдаа, шалгалтын 11 орон тоог хийж, угсруулан төрсөн он сар өдөр болох 8 тоог нэмж бичиж хайна уу. Хайхдаа энд дарна уу. Шалгалтын амжилтын онооны дүн ба сертификат 02 сарын 13 өдрөөс тараагдаж эхэлнэ.

2019 оны 01 сарын 13 өдөр хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг ба сонсох шалгалт нийтлэгдлээ.

2019 оны 01 сарын 13 өдөр хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг ба сонсгол шалгалтын дуу бичлэг нийтлэгдлээ. Энд дарж татаж авна уу.

11 сарын 04 өдрийн 141 дэх удаагийн шалгалтын хариу гарлаа.

энд дарж шалгалтын 11 орон бүхий дугаарыг шивж, төрсөн он сар өдрөө зайгүй угсруулан бичиж хайна уу. Манай шалгалтын төв  салбарын Япон цахим хуудасны оноо хайх хэсэгт засвартай байгаа тул энэ удаагийн шалгалтын хариуг Хятад сайтаар дамжуулан зарласан болно.Тиймээс дээд нүдэнд нь шалгалтын дугаараа шивж, доод нүдэнд нь төрсөн он сар өдрөө хооронд нь зайгүй угсруулан шивж […]