2019 оны 01 сарын 13нд хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 01 сарын 13нд хэрэгжсэн 142 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалтын дүнгээ хайхдаа, шалгалтын 11 орон тоог хийж, угсруулан төрсөн он сар өдөр болох 8 тоог нэмж бичиж хайна уу. Хайхдаа энд дарна уу. Шалгалтын амжилтын онооны дүн ба сертификат 02 сарын 13 өдрөөс тараагдаж эхэлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *