J.TEST хэрэгжүүлэгч байгууллага

■ J.TEST-ийг ажилтаныхаа боловсрол, үнэлгээ, сонгон шалгаруулалтад ашигладаг
 үйлдвэр байгууллагууд

   → Компани / байгууллагын жагсаалтыг энд дарж авна уу

■ J.TEST шалгалтыг ашигладаг магистерын сургалт, их дээд сургууль зэрэг боловсролын
 байгууллага (Япон хэлний сургуулиудыг оролцуулаагүй.))

   → Магистерын сургалт, их дээд сургууль зэрэг боловсролын байгууллагын
     жагсаалтыгэнд дарж авна уу.

J.TEST-ийг ашигладаг компаниуд, боловсролын байгууллагуудын мэдээлэл

 
 Бид J.TEST-ыг ашигладаг компани, байгууллагуудын талаарх мэдээлэл, японы магистр, их дээд сургууль, япон хэлний сургууль зэрэг боловсролын байгууллагуудад мэдээлэл өгдөг. Ажил хайхад ашиглах, гадаадад суралцах талаархи мэдээллийн нэгтгэлийгашиглана уу.
  ※ Энэхүү мэдээлэл нь ажилд орох ба японд суралцахад зуучлаагүй болно.